FORD Taurus AWD Interceptor

დარჩენილი დრო: 22 ს. 47 წ. 23 წ. (23 აპრ 2019)
მიმდინარე ფასი 1,600 GEL 2 ბიდი
დამატებითი ინფორმაცია:
ფაქტიური ადგილსამყოფელი: დიდი დიღომი. “გუდვილი”-ს მოპირდაპირედ; რეგისტრირებული მესაკუთრე: "სხვა"; დაზიანებულია: ძარა, სავალი ნაწილი, საჰაერო ბალიშები
FORD
Taurus AWD Interceptor
2014
ბენზინი
0.00
0.00